slider1

Rivning av byggnader. Mottagning av byggnadsavfall. Krossning av träavfall till flis. Grävarbeten. Slybekämpning. Försäljning av byggnadsmaterial

slider2

Rakennusten purkaminen. Rakennusjätteen vastaanotto. Puutavaran leikkaaminen hakkeiksi. Kaivutyöt. Vesakkoraivaus. Rakennusmateriaalin myynti.

EkeRiv

6.5.2016 On the road again !

2016-05-06

———————

23.3.2016

24.3.16

———————

God Jul ! Hyvää Joulua

2015-12-23

———————